• Stäng inte reaktorerna i förtid

  Ska vi klara övergången till ett fossilfritt samhälle behövs i det korta perspektivet mer – inte mindre – kärnkraft. Därför är det hög tid att ompröva beslutet att stänga fyra reaktorer i förtid, skriver Larry Söder och Stefan Svanström på SvD debatt.

  År 2015 beslöt E.ON (numera Uniper) och Vattenfall att stänga fyra reaktorer mellan fem och tio år före deras tekniska livslängd löpt ut; två i Oskarshamn, O1 och O2 och två i Ringhals, R1 och R2. Det var ett beslut som vi kristdemokrater beklagade.

  Beslutet satte igång en serie av händelser som före sommaren i år ledde fram till att fem partier kom överens om att den kärnkraftslinje som Kristdemokraterna föreslog 2009 för Alliansen ska gälla. Den går ut på att inga reaktorer ska stängas med politiska beslut och att nya kan uppföras.

  I uppgörelsen finns en välkommen satsning på förnybar energi med ytterligare 18 terawattimmar till 2030 och ett mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Därtill ska effektskatten som kostar kärnkraftsägarna 4-5 miljarder kronor avskaffas inom 18 månader. Avgiften till kärnavfallsfonden har setts över och kommer inte behöva höjas enligt strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Därmed är den politiska osäkerhet som gällde 2015 nu borta.

  Till detta kommer att kostnaden för oberoende härdkylning också ser ut att bli lägre än vad reaktorägarna befarade 2015, omkring en halv miljard per reaktor enligt Vattenfall.

  December 2015 beslöt världens länder i Paris att minska koldioxidutsläppen för att förhindra en uppvärmning av jorden till mer än två grader. Tidigare i höstas ratificerade Sveriges riksdag det avtal som förbinder Sverige att delta i det arbetet. Mot den bakgrunden tycker vi det nu är hög tid att ifrågasätta beslutet att i förtid stänga 2,6 gigawatt kärnkraft.

  Dessa verk kan producera 20 miljarder kilowattimmar per år och årligen minska klimatutsläppen med 20 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar klimatpåverkan från samtliga bilar, lastbilar och flygplan i Sverige. Ingen bisak med andra ord.

  Som jämförelse släpper inrikesflyget som föreslås beläggas med en extra flygskatt årligen ut blott 0,5 miljoner ton. Varje extra år som nämnda fyra reaktorer kan hållas öppna ger alltså samma klimatnytta som att upphöra med inrikesflyget i 40 år. Här kan vi prata om att sila mygg och svälja kameler.

  Med dagens terminspriser på el är vinsten för reaktorägarna tre miljarder per år vilket vida överstiger de årliga investeringsbehoven. Detta kan också ställas mot att kostnaden för att bygga så mycket ny produktionskapacitet i dagsläget uppgår till ca 100-150 miljarder kronor.

  Reaktorägarna kunde 2015 givetvis inte veta att energiöverenskommelsen skulle bli så gynnsam för dem. De kunde inte heller veta att klimatmötet i Paris skulle bli så ambitiös som det blev. Det var också svårt att förutse att terminspriserna på el skulle återgå till mer normala nivåer på 400 kronor per megawattimme.

  Det är alltid prestigemässigt svårt att ändra ett tidigare fattat beslut. Kristdemokraterna var ett av flera partier i den senaste överenskommelsen som stödde Linje 3 i kärnkraftsomröstningen 1980. För oss var det nya fakta om människans klimatpåverkan som fällde den avgörande betydelsen för vår ändrade position.

  Både Ringhals och Oskarshamn är oerhört viktiga arbetsplatser med hundratals direkta arbetstillfällen som riskeras om dessa beslut genomförs. För varje arbetstillfälle på Ringhals och Oskarshamn finns sedan många indirekta inom hotell, butiker, skolor och förskolor.  Kärnkraft är en av de mest tekniskt avancerade energislag i som finns. Dessa arbetstillfällen är därför mycket svåra att ersätta.

  Att stänga en reaktor är en lång process, därför är de beslut som fattats omöjliga att ändra när reaktorerna väl är stängda. Idag finns dock fortfarande möjligheten. I ljuset av att de ekonomiska och politiska förutsättningarna förändrats mycket drastiskt är därför vår enkla uppmaning till Vattenfall och Uniper: Våga ompröva beslutet från 2015 att stänga fyra reaktorer i förtid.

  Och skulle det visa sig omöjligt; erbjud er att sälja era andelar i reaktorerna till dem som gör en annan bedömning.

  Kärnkraftens framtid är en oerhört viktig fråga för de familjer och individer vars arbetstillfällen berörs, direkt eller indirekt, av en trygg och klimatvänlig energiförsörjning. Besluten har förstås också bäring på klimatfrågan nationellt och på våra barn och barnbarns framtid.

  Vi hoppas därför att direktörerna på Vattenfall och Uniper kan visa samma prestigelöshet som vi kristdemokrater uppvisade när vi åter gjorde kärnkraften till en viktig pusselbit för Sveriges aktiva framåtriktade klimatarbete. Ska Sverige och världen klara övergången till ett fossilfritt samhälle behövs i dagsläget mer – inte mindre – kärnkraft.