• Socialdemokraterna sviker vården

  Skillnaden mellan att kapa vårdköer och skapa vårdköer är numera ett (s) i både bokstavlig och bildlig mening. Trots en högkonjunktur och höjda skatter har köerna till vården blivit längre sedan Stefan Löfvén tillträde.

  Det är uppenbart att det spelar roll vem som har ansvar för sjukvården i Sverige. När Göran Hägglund hade ansvaret blev köerna kortare och resultaten i vården förbättrades. Sedan 2014 har det vänt. Idag har vi en situation där människor inte får vård i tid.

  I augusti 2017 hade 48 259 personer väntat i över tre månader på att få en operation eller åtgärd inom den specialiserade vården. Svensk sjukvård klarar just nu inte av vårdgarantin som är på 90 dagar. För tre år sen i augusti 2014 väntade 23 641 personer i exakt samma vårdkö. Kön har alltså fördubblats. I enskilda landsting har köerna ökat katastrofalt. Som i Västernorrland där 72 procent fick sin operation inom tre månader för tre år sedan, idag är siffran på 46 procent. Mindre än hälften får operation i tid.

  Försämringarna i vården beror inte på att Stefan Löfvéns regering vill ha sämre vård. Det handlar om att socialdemokraterna saknar helt en reformagenda för en förbättrad vård och låter den passivt försämras. Det är ett välfärdssvek.

  Kristdemokraterna har en reformagenda för vården. Vi vill att vården ska vara lika bra överallt, oavsett var man bor. Uppdelningen i 21 landsting gör att de delar av sjukvården som kräver koncentration för att få bästa resultat omöjliggörs. Cancerfonden redovisar i sin årsrapport 2016 att i västra sjukvårdsregionen så skiljer det tre år i överlevnad vid äggstockscancer beroende på var du opereras. Det är oacceptabelt. Vi vill att staten tar huvudansvaret för den avancerade vården. Vi måste våga koncentrera skilda operationer till olika sjukhus så att tillräcklig kvantitet kan uppnås och ge förutsättningar för bästa kvalitet, oavsett var man bor.

  Köerna till vården måste minska. Därför vill kristdemokraterna återinföra kömiljarden till landstingen så att korta köer premieras. Kömiljarden infördes under Hägglunds tid som socialminister och gav resultat. Nuvarande regeringen tog bort kömiljarden och köerna växer igen.

  Den ständigt ökade överbeläggningen, från 3,3 patienter per hundra vårdplatser augusti 2014 till 4,7 patienter augusti 2017, måste också stoppas. Annars ökar risken för felbehandlingar och patientskador.

  För att förbättra förutsättningarna för lägre beläggning föreslår vi en ersättning till de sjukhus som klarar av att ha en beläggning på under 90 procent. Det skapar ”luft” i systemet och ökar chanserna radikalt att patienter hamnar på rätt vårdavdelning och får rätt vård i tid.

  Alla måste ha nära till sin vårdcentral och öppettiderna måste utvidgas jämfört med idag. Möjligheten till mottagning kvällstid och helger ska finnas. En del av det som görs inom slutenvården kan med fördel göras av primärvården. Detta skulle öka tillgängligheten och minska belastningen på akutmottagningarna.

  En bredare primärvård som bottenplatta och ett spetsigare uppdrag för den mer avancerade sjukhusvården skulle innebära en rejäl förändring inom svensk vård. Det kräver politisk vision och ledarskap. Det har socialdemokraterna inte lyckats åstadkomma sedan valet 2014.

  Kristdemokraterna vill ta det ansvaret för att stoppa välfärdssveket inom sjukvården och återupprätta välfärdslöftet.

  Ebba Busch Thor
  Partiledare

  Artikeln kan du också läsa i Dagens Samhälle.