• Sociala insatser mot brott

  Genom den tidigare KD-M-budgeten fick Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar stora tillskott. Men målet är inte bara att lagföra så många brottslingar som möjligt, utan att knäcka brottsligheten. Då behövs satsningar på det förebyggande arbetet. Därför presenterar KD idag en satsning på en miljard för sociala åtgärder:

  • 280 miljoner till psykiatriambulanser för att aktivt avlasta polisen och bemöta personer i akut psykisk kris på ett bättre sätt
  • 110 miljoner till nationell samordning och stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga
  • 240 miljoner för kunskapshöjande insatser och metodstöd för arbetet med barn och unga i kriminella miljöer
  • 10 miljoner till samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid
  • 50 miljoner till nationell krissocialjour
  • 200 miljoner för för att bygga ut antalet jourhem
  • 50 miljoner till Kriminalvårdens arbete med unga gängkriminella
  • 50 miljoner till Statens institutionsstyrelse för arbete med unga gängkriminella
  • 10 miljoner till civilsamhället i utsatta områden

  Människor som senare i livet begår brott visar ofta upp tidiga varningstecken. Det är därför som vi gör tydliga satsningar på sociala åtgärder mot kriminalitet utöver våra övriga satsningar på rättsområdet. Unga måste fångas upp innan de gått för långt in på brottets bana.

  Läs mer om satsningarna här.