• Släpp vårdkraften fri – så kortas köerna

  Socialdemokraterna sviker patienterna. Närmare 90 000 människor har väntat olagligt länge på att få den vård de behöver. Patientlagen måste utvecklas, skärpas och breddas så att patien­terna åter sätts i centrum.

  År 2015 infördes Patientlagen på initiativ från Kristdemokraterna. Den ger i teorin patienter rätt att söka och få sjukvård i hela landet. Men i praktiken har regionerna bakvägen strypt kraften i Patientlagen genom avtal som hindrar vårdgiva­re att fritt ta sig an patienter. Därför krävs nu lagändringar där Patientla­gen utvecklas, skärps och breddas så att patien­terna åter sätts i centrum. Avtal som motverkar Patientlagens syften och begränsar vårdgivar­nas rätt att ta emot patienter från andra regio­ner måste förbjudas. På så sätt ges patienter den rättighet som de redan borde ha haft. En sådan lagändring skulle kraftigt minska väntetiderna i vården och samtidigt bidra till höjd medicinsk kvalitet.

           Sverige har alla förutsättningar. Det finns gott om utbildad vårdpersonal i förhållande till folkmängden. Sverige hör till de länder i OECD som har flest läkare per capita. Mängden sjuksköterskor ligger över snittet i EU. Befolkningen är dessutom relativt frisk, och tillgången till medicinsk teknik och vårdinfrastruktur är utmärkt. Svensk sjukvård är i toppklass. Problemet är tillgängligheten. Om vårt förslag genomförs kortas köerna drastiskt, säger Ebba Busch Thor.

           Kristdemokraterna har kapat vårdköer förr. Under Göran Perssons tid öste Socialdemokraterna 47 miljarder på landstingen utan att lyckas få bukt med problemen. Sedan kom Göran Hägglund och Kristdemokraterna och halverade köerna. Det spelar roll hur man styr sjukvården. Skillnaden mellan att skapa eller kapa vårdköer är ett (S), säger Ebba Busch Thor.

   

  Mer info om förslaget finns här.

   

  För presskontakt och mer information:

   

  Per Gudmundson

  Presschef

  0730-88 91 79

  per.gudmundson@kristdemokraterna.se