• Från skuldfälla till framtidstro

  Lika viktigt som en stark ekonomi är för landets oberoende och handlingsfrihet är en stark privatekonomi viktig för familjen. Men sedan mitten av 1990-talet är trenden att svenska hushålls skulder har ökat mer än inkomsterna. Svenskarnas skulder ligger långt över EU-snittet, enligt siffror från SCB. Vi är näst mest skuldsatta i Europa.

  Bakom dessa siffror döljer sig ofta tragiska historier, där livets omständigheter lämnat människor med skuldbördor som de inte klarar av att bära.

  När du är som svagast ska samhället vara som starkast. För oss kristdemokrater är det viktigt att människor får en rimlig chans att göra rätt för sig.

  Vi kan inte fortsätta göra ingenting när beroendeproblematik växer, familjer slås sönder, barn tvingas från sina hem och tusentals kastas in i ett livtidslångt skuldfängelse.

  Det är dags att ta itu med oseriösa långivare och spelbolag och se till att hjälp finns för den som behöver det.

  KD har tagit fram en rapport med flera förslag för att hejda skuldfällorna och bryta den negativa utvecklingen med överskuldsättning.

  Läs rapporten här:
  https://kd.nu/kd_skuldrapport.pdf