• Äntligen skärps reglerna för vapenexport

  – Det är bra att vi äntligen får skärpningar av exportkontrollen av krigsmateriel. Det är oacceptabelt att Sverige som säger sig vara ett land som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati levererar vapen till brutala diktaturer och till länder där det sker allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.
  Det säger Sofia Damm med anledning av att Alliansen och regeringen kommit överens om en lagrådsremiss om vapenexport. Lagrådsremissen vilar på KEX-utredningen där Désirée Pethrus representerade Kristdemokraterna.

  Lyssna till Sofia Damm i Ekot.

  Pressmeddelande från Alliansen och regeringen:
  Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från 2015.

  Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export.

  – Det är en styrka för Sverige att vi har en bred politisk överenskommelse för att modernisera regelverket så att fler aspekter vägs in den helhetsbedömning som alltid ska göras. Förslaget innebär viktiga skärpningar när det gäller vapenexporten, samtidigt som vi säkrar de långsiktiga förutsättningarna för det svenska försvaret, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

  I lagrådsremissen föreslås vidare en stärkt tillsyn, sanktionsavgifter för vissa överträdelser av regelverket samt en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.

  Lagrådsremissen är en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna.

  Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

  För mer information:
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna
  Fredrik Persson 072-2141058

  Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet
  Björn Lindgren 072-5865469

  Hans Wallmark, Moderaterna
  Anna Ståhlgren 073-0849330

  Kerstin Lundgren, Centerpartiet
  Terje Frenefalk 076-1362099

  Allan Widman, Liberalerna
  Jonatan Ohlin 072-2252784

  Sofia Damm, Kristdemokraterna
  Helena Klange 070-5265236

  ***
  Förslagen som regeringen vill att Lagrådet ska granska har sin grund i en överenskommelse som slöts 2015 i den parlamentariska kommittén om exportkontrollen av krigsmateriel (KEX-utredningen), SOU 2014:83 och SOU 2015:72. Sex partier stod bakom uppgörelsen i slutbetänkandet (S, MP, M, C, L, KD).