• Sjukvården i fokus på Kristdemokraternas Almedalsseminarium

    En hälso- och sjukvård i världsklass kräver en organisation som ger de bästa förutsättningarna. De nuvarande landstingen, 21 sjukvårdssystem, spelar inte den roll som krävs för att ge god vård på lika villkor till hela befolkningen.
    Det sa Acko Ankarberg Johansson under Kristdemokraternas sjukvårdsseminarium i Almedalen.

    I samband med seminariet presenterade Kristdemokraterna en ny sjukvårdsrapport, ”Har landstingen gjort sitt?”, som innehåller de senaste hälso- och sjukvårdsförslagen. Efter en kort presentation av rapporten följde ett panelsamtal med Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, Cecilia Winberg, vide ordförande för Fysioterapeuterna och Sara Lei, forskare vid KI och läkare som modererades av Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet.

    Läs hela rapporten här.