• Sjukdomsinsikt saknas – läget i svensk sjukvård

    Vårdköerna har fördubblats, det saknas vårdplatser och väntetiderna på akuten ökar. Förtroendet för svensk sjukvård minskar. Situationen är så illa att det behövs en kriskommission för att lösa sjukvårdens problem. Allt annat vore ett välfärdssvek. Alla ska kunna lita på att svensk sjukvård fungerar den dagen man behöver det.

    Ebba Busch Thor och Acko Ankarberg Johansson presenterar idag en analys av svensk sjukvård ”Sjukdomsinsikt saknas – läget i svensk sjukvård – ett välfärdssvek” med anledning av det.

    Här hittar du rapporten: Sjukdomsinsikt saknas