• Sara Skyttedal blir ordförande för Irak-delegation

  Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) blir ordförande för Europaparlamentets Irak-delegation och kommer därför ansvara för parlamentets utbyte och kontakter med Irak.

   

  Alla Europaparlamentets delegationer har kontakt med parlamentsledamöter i andra länder, regioner och organisationer. Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

   

  – Irak befinner sig i ett avgörande säkerhetspolitisk skede framöver nu när IS-kontrollerade områden återtagits. Interna spänningar och oro finns kvar, och behovet av återuppbyggnad och stabilisering av landet kvarstår. Europa behöver stödja. Nödvändigt är också ett samarbete med Irak vad avser dokumentation av återvändande IS-terroristers brott mot mänskligheten. Från EU:s håll kommer det behövas mer informationsutbyte för att döma IS-terroristerna för sina brott och förhindra att radikalisering sprider sig mellan medlemsländerna, säger Sara Skyttedal.  

   

  – Iraks minoriteter, inte minst de kristna grupperna, är fortsatt i ett mycket utsatt läge. Och klämda mellan centralregeringen i Bagdad och Kurdistan i norr.  Det är viktigt att de här frågorna fortsatt prioriteras i dialogen med Irak  i hoppet om att en nationell försoning ska förverkligas, avslutar Skyttedal.