• Så utvecklar vi RUT och ROT-avdragen

  Kristdemokraternas vill ha en utökning av antalet tjänster inom både ROT- och RUT-avdraget. Vi tror att detta skulle skapa fler arbetstillfällen, öka människors möjligheter att starta eget företag och samtidigt underlätta för familjers vardagspussel.

  – Själva idén med skattereduktion för hushållsnära tjänster ska vara att det är vardagsnära servicetjänster som många i samhället kan ta del av, om kostnaderna sänks, säger Penilla Gunther, näringspolitisk talesperson.  

  Vi har idag presenterat en rapport där vi utvecklar avdragen på flera sätt. Två delar vi speciellt vill lyfta är utökning av området tvätt och personlig omsorg.

  Vi föreslår en utökning av RUT-avdraget att även omfatta tvätteritjänster hos kem- och vattentvätterier med leverans från och till bostaden.

  – Om ett tvätteriföretag fick, inom ramen för RUT, erbjuda sig att plocka upp tvätten vid dörren, ta den till tvätteriet och sedan lämna tillbaka den tvättad, struken och vikt skulle den tjänsten bli möjlig för många fler än i dag. Detta skulle både skapa många arbetstillfällen och samtidigt ge en välkommen avlastning till stressade familjer, säger Penilla Gunther.

  Inom området personlig omsorg vill vi ge möjlighet även för syskon att köpa tjänster för ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättningar. Detta är inte istället för kommunernas insatser, men ska ses som ett komplement för dem som önskar extra stöd i familjen.

  – Detta är ett sätt att underlätta vardagen för till exempel föräldrar med vuxna barn boende hemma, som har olika typer av funktionsnedsättningar. Att ge både barn och syskon chansen att finansiera en extra insats för sin anhörige, är något som behövs för många idag, säger Penilla Gunther.