• Religionsfrihet viktigt i nyanländas orientering

  Religionsfriheten är en värdemätare på hur vår demokrati mår. Det skriver riksdagsledamoten Sofia Damm i Expressen.

  Ingenting är så farligt för en demokrati som människors likgiltighet. Likgiltighet skapar utrymme för ondska. Och ondskan finns alltid och lurpassar på tillfällen. Det är allas vår demokratiska plikt att aldrig glömma den ondska som gastkramade vårt Europa under nazismen och kommunismen. Vi får inte tro att vi som lever och verkar här dag har så mycket förstånd att framtiden är automatiskt säkrad för de goda krafterna.

  Vi vet att antisemitismen breder ut sig. Judar trakasseras i dagens Sverige och judiska församlingar får utstå skadegörelser och bombhot. Rabbinen Schneur Kesselman i Malmö kan knappt vistas ute på gatorna utan att utsättas för trakasserier. Efter att ha anmält otaliga hatbrott kom i våras den första domen för ofredande med hatbrottsmotiv efter att en ung man ropat ”jävla judar” efter rabbinen med familj. Efter rättegången betonar Kesselman att domen är viktig för att statuera att detta faktiskt är brottsligt. Det är ingen lek som går att vifta bort.

  Vifta bort att judiska grupper känner sig otrygga på Malmös gator är just något som den politiska ledningen i Malmö gjort under mycket lång tid. Det är positivt att dagens röda styre tycks reagera på ett litet mer seriöst vis. Det nya utbildningsinitiativet för att medvetandegöra elever och pedagoger om antisemitismen är ett sent, men välkommet initiativ. Detta då det aldrig kan vara en långsiktig lösning att bara bekämpa symtomen.

  Men ytterligare insatser måste till för att sprida kunskap om antisemitismen och de särskilda föreställningar som ger antisemitismen näring. Arbetet måste bedrivas på ett sätt som gör att kunskapen når fram till alla delar av vår befolkning. Enligt Brottsförebyggande Rådet har en fjärdedel av hatbrotten koppling till nationalsocialism. Den nya antisemitismen kommer inte sällan från invandrargrupper som närts med antisemitismen från medier och utbildningssystem i sina hemländer. Därför är det viktigt att religionsfriheten och antisemitismen är en obligatorisk del redan i introduktionsprogram riktade till nyanlända.

  Religionsfriheten är särskild värd att bevaka eftersom den fungerar som politikens motsvarighet till den kanariefågel som gruvarbetare brukade föra ned under jorden: en mätare på hur frisk luften är.

  Så länge judiska företrädare inte kan känna sig trygga på våra gator och så länge hotbilden mot judiska institutioner och skolverksamhet är hög kan vi inte andas någon frisk skånsk luft. Kanariefågeln vittnar om att mycket mer måste göras. Det är allas vår plikt att motverka ondskan.