• Regeringens trolleritrick löser inte Sveriges problem

  Idag presenterar regeringen januaripartiernas första höstbudget. Men det som presenteras som stora satsningar på exempelvis välfärden är i många fall trolleritricksförsök – man hoppas att om korten blandas tillräckligt väl så kommer ingen märka att det är en illusion. De fem ”nya” välfärdsmiljarderna fanns aviserade redan i KD/M-budgeten. Regeringen talar om de äldres behov men i verkligheten har man plockat bort äldresatsningar i KD/M-budgeten, som man nu bara delvis återinför ett par månader senare som om det vore nytt (t.ex satsning på äldres idrott). Skolan påstås få stora förstärkningar, men i verkligheten omfördelar man duktigt från andra anslag på skolans område. Man har till och med lyckats med tricket att höja och sänka bensinskatten samtidigt – allt för att tillfredsställa alla inblandade partier

  Behovet av en klokt avvägd budget är särskilt stort nu när den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas, samtidigt som vi i år fortsatt befinner oss i en högkonjunktur. Då är det viktigt att inte bränna krutet för sämre tider för tidigt, men inte heller strama åt och bidra till en snabbare konjunkturnedgång.

  Inför sämre tider måste vi prioritera rätt: fokus på samhällsproblemen och samtidigt rusta Sverige inför en annalkande lågkonjunktur. De som står långt från arbets- och bostadsmarknaden måste nu snabbt in i jobb och få tillgång till bostäder. Vården måste reformeras för att korta vårdköerna. Personalen i omsorgen måste få bättre villkor, fler äldreboendeplatser måste fram för att bryta ensamheten och det förebyggande arbetet för att minska barns psykiska ohälsa måste förstärkas. Välfärden behöver stora resurstillskott.

  Skjutningarna måste stoppas och brottsutvecklingen hejdas. Det kräver större satsningar på polisen, domstolarna men också förstärkningar av socialtjänsten.

  Tyvärr svarar januaripartiernas budget inte upp emot detta. De stora och profilerade reformerna som presenterats svarar mer mot de fyra partiernas interna behov än Sveriges betydande reformbehov. Istället för att fokusera på välfärden, jobben och tryggheten hittar vi stora satsningar på självutveckling på skattebetalarnas bekostnad, jobbåtgärder för de som kan få jobb ändå. Ineffektiva byggsubventioner återinförs och stora skattelättnader enbart för dem med allra högst inkomster – plus en liten skattelättnad för några, men inte alla, landsbygdskommuner.

  Nu är det dags att sluta fokusera på januaripartiernas interna behov, och att sluta blanda bort korten i ett försök att få det att se ut som att man satsar stort på områden där man inte gör det, utan istället satsar huvuddelen av krutet på satsningar som inte angriper de stora samhällsproblemen. Det är dags att se och möta Sveriges verkliga utmaningar.

   

  Jakob Forssmed
  Ekonomisk-politisk talesperson (KD)