• ”Regeringen möter inte de utmaningar Sverige står inför”

  Ska Sverige stå starkt behövs reformer som stärker enskilda människor, familjer och vår gemensamma trygghet. Kristdemokraternas politik fokuserar på fler jobb, pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, ökad valfrihet och förbättrad ekonomi för barnfamiljer och satsningar på polisen.

  Se Andreas Carlsons anförande här. (4:24 in i sändning)

  Partiledardebatt i kammaren 12 oktober, det talade ordet gäller.

  Herr/fru talman,

  Återigen visar en partiledardebatt att den tydligaste politiska skiljelinjen i svensk politik går mellan Alliansens partier och en trött regering.

  Ska Sverige stå starkt behövs reformer som stärker enskilda människor, familjer och vår gemensamma trygghet – alltifrån äldreomsorgen till Polisen.

  För Kristdemokraterna går vägen till ett samhälle mer präglat av tillit och trygghet via en alliansregering som flyttar in i Rosenbad senast efter valet 2018.

  ***

  I mitt anförande kommer jag att fokusera på våra prioriteringar i Kristdemokraternas budgetmotion. Fler jobb, stärka pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, ökad valfrihet och förbättrad ekonomi för barnfamiljer och satsningar på polisen.

  ***

  Herr/fru talman,

  Att ha ett jobb att gå till handlar inte bara om att ha pengar i plånboken. För den enskilde betyder det arbetskamrater, sammanhang, fikaraster, rutiner och möjligheter att förverkliga drömmar.

  För vårt gemensamma, betyder det mer välfärd. Grunden för vår välfärd är att människor har ett arbete att gå till.

  Till skillnad från regeringen har Kristdemokraterna ett batteri av verkningsfulla förslag på jobbområdet.

  Vår stora jobbreform – en helt ny anställningsform – intoduktionsanställningar gör det möjligt för fler att få ett första jobb och att lära sig jobbet på jobbet.

  Vi sänker skatten för unga under 25, för personer som varit långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna och för nyanlända som får jobb. Vi förenklar arbetsmarknadspolitiken, förbättrar matchningen, vill utveckla rut-avdraget och stimulerar nya och fler jobb i vården.

  Detta, herr/fru talman, är förslag som står i kontrast till Löfven-regeringens misslyckade åtgärder för fler jobb.

  ***

  Herr/fru talman,

  Efter ett långt arbetsliv blir det så småningom dags för oss – för mig ligger det ganska långt fram i tiden – att gå in i ett nytt skede i våra liv, att bli pensionärer.

  Förutsättningarna för att växla om till ett liv som pensionär skiftar. Pensionärer är långtifrån någon homogen grupp.

   

  För personer över 64 år dubblerar vi jobbskatteavdraget om de väljer att fortsätta arbeta och bidra med sitt kunnande ytterligare några år.

  För kristdemokraterna har det varit oerhört viktigt att arbeta för att stärka pensionärernas ekonomi. Under alliansregeringen sänktes pensionärernas skatt inte mindre än vid fem tillfällen.

  Vi kristdemokrater föreslår ytterligare en kraftig skattesänkning för pensionärerna. Vi stänger gapet mellan pensionärer och förvärvsarbetande på pensioner upp till 14 000 kr i månaden. Vårt mål är att sluta gapet helt. Dessutom höjer vi bostadstillägget med 500-600 kronor i månaden för de med lägst pension.

  ***

  Herr/fru talman

  Utan förvarning kan något ske som gör att vi delvis eller helt blir beroende av vården och omsorgen.

  Då behöver vi sjukvårdspersonal som kan fokusera på sina arbetsuppgifter – att vara läkare, sjuksköterska, undersköterska. Idag får de inte göra det. Mycket av tiden går till kringuppgifter.

  Man brukar säga att det behövs fler händer i vården, och det kan vara helt riktigt.

  Viktigaste är att rätt händer gör rätt saker. Kristdemokraterna vill införa vårdserviceteam som ska kunna sköta kringuppgifter – så kan vi frigöra mer tid för vård i vården.

  ***

  Herr/fru talman

  Jag har under debatten noterat hur många, eller rättare sagt få, gånger ordet familj förekommit. Några gånger har det nämnts och då i replikskiften där jag uppmärksammat familjen som samhällets mest betydelsefulla enhet.

  Och så brukar det dessvärre vara.

  *

  Herr/fru talman

  Det är i familjen det börjar, det är där vi lär oss och övar våra förmågor och egenskaper.

  Vi kristdemokrater vill införa ett jobbaskatteavdrag för familjer med 500 kronor per förälder och månad, öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen, införa barnomsorgspeng för egna barn, höja bostadsbidragen för de sämst ställda barnfamiljerna och stärka pensionsrätten för barnår.

  Vi gör det enklare att kombinera familjeliv och arbete och ger fler möjlighet till mer tid tillsammans i familjen.

  Det är genom att stärka familjen som vi långsiktigt ökar tryggheten och tilliten till våra medmänniskor.

  ***

  Herr/fru talman

  Krisen inom polisen har nu gått så långt att det de inte bara tvingas nedprioritera brott som cykelstölder utan även sådant som grov misshandel, våldtäkter och rån. Det är mycket anmärkningsvärt och rör sig om allvarliga brott.

  Vi kristdemokrater föreslår 2600 nya polisanställda. Vi vill se löneökningar för att färre ska sluta, återinföra beredskapspolisen och dubblera insatsstyrkan.

  Regeringens satsning på Polisen ligger längre fram i tiden, efter nästa val. Nästa år avsätter regeringen 100 miljoner kronor på Polisen. Det duger inte när situationen för svensk polis är så allvarlig. Herr/fru talman. Regeringens satsning kan liknas vid ett litet plåster på ett stort sår.

   

  Människors känsla av otrygghet och utsatthet måste tas på allvar. Får den gro är risken stor att fler medborgargarden ”tar saken i egna händer”.

  Det är ingen utveckling som vi önskar. Ordningen måste upprätthållas och rättssäkerheten tryggas.

  Polisen ska finnas där för oss i situationer när vi och vår omgivning utsätts för kriminalitet. Det måste vi kunna lita på.

  ***

  Herr/fru talman

  Den här debatten har visat att regeringen inte möter de utmaningar som Sverige står inför. Socialdemokratins ambition med att ha makten är just makten.

  Alliansens partier har ambitioner på förändring och en lång rad olika politiska förslag för att möta de problem och utmaningar som människor står inför.

  Vi kristdemokrater presenterade nyligen vår budgetmotion med tydligt fokus på bättre villkor för fler jobb, på att stärka pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, en offensiv politik som stödjer Sveriges familjer och satsningar på polisen.

  Vi föreslår detta för att tilliten mellan människor ska öka och för att tryggheten ska stärkas.

  *

  Herr/fru talman,

  Mannen i Vimmerby som förlorade jobbet för sex år sedan och inte haft ett jobb sedan dess.

  Tjejen i Akalla, som kom hit från Syrien för ett år sedan och har ambitioner om att bli arkitekt.

  Den äldre kvinnan i Malmö som inte får ihop ekonomin, trots att hon tagit hand om sitt hem och sin familj och jobbat deltid sedan tonåren.

  *

  Med sina personligheter, erfarenheter och drömmar är de precis som alla andra – unika. Vi måste göra mer för att ingen ska hållas tillbaka och ingen lämnas efter.