• Rapport: Kommunalt skatteslöseri

  Kommunalt slöseri?
  – om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

  Kommunalskatten nådde 2017 en ny rekordnivå. Nära en tredjedel av medborgarnas inkomst gick till att finansiera kommuner och landsting. Trots det väntas kommunsektorn visa underskott framöver. SKL beräknar att skatterna kan behöva höjas med över 2 kr fram till 2021 för att täcka behoven.

  Samtidigt ges återkommande rapporter om politiker som förverkligar det ena lyxprojektet efter det andra. Stora äventyrsbad, arenor och kommunala byggen som ska bli nästa stora händelse i kommunen. När sådana projekt sjösätts samtidigt som det finns underskott och det skissas på skattehöjningar går det att ifrågasätta kommunernas förmåga att prioritera kärnuppgifterna – vård, skola och omsorg.

  Finns det en spar- och effektiviseringspotential bland kommuner och landsting och hur stor är den i så fall? Och hur ska det offentliga klara av att finansiera en vård och omsorg som redan idag är i kris?

  Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under seminariet ”Kommunalt skatteslöseri? – Om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar”. Vid seminariet presenteras en ny rapport i ämnet som tagits fram av Kristdemokraterna med siffror från riksdagens utredningstjänst.

  Här kan du ta  del av hela rapporten: Kommunalt skatteslöseri