• LSS

    LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Vänsterregeringen har försämrat stödet för några av de som behöver det mest. Sedan hösten 2015 har antalet assistansberättigade minskat och beviljandegraden av nya ansökningar rekordlåg. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill återställa intentionen med LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.