• Grön skatteväxling

    Vi tycker generellt att man ska höja skatten på miljöförstörande verksamhet och sänka skatten på arbete och pensioner, detta kallas för en grön skatteväxling. Kristdemokraterna föreslår att en råvaruskatt införs på icke återvunna textilier, vilket ökar skatteintäkterna och stimulera till ökad återvinning. Vi vill också införa skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse, samt en skatt på förbränning av osorterade sopor. Vi föreslår också höjd skatt på torv och diesel i gruvindustriell verksamhet. Samtidigt sänker vi skatten på arbete och pensioner med väsentligt större belopp.