• Bibliotek

    Bibliotekens roll som kulturförmedlare kan inte nog betonas. Alltsedan läskonsten blev allmän egendom i vårt land har biblioteken varit en källa för vidgat vetande och kulturella värden. För att underlätta förutsättningarna för läsning är biblioteken en ytterst viktig aktör. Vi vill införa ett nationellt lånekortssystem och stärka skolbiblioteken.