• Oscarsson: Stoppa kräftstoppet

    – Regeringen måste stoppa det kommande säljstoppet för signalkräfta, som EU beslutat om. Det är inte rimligt att nästa år införa ett totalstopp på försäljning av signalkräfta i Sverige. Det säger Magnus Oscarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson som ställt en fråga till miljöministern Karolina Skog om hur hon kommer att agera i frågan.

    – Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Efter den 3 augusti 2017 blir det också förbjudet att sälja dessa arter. En av arterna på listan är signalkräftan, säger Magnus Oscarsson.

    Signalkräftan spelar en viktig roll för yrkesfisket i Vättern och Hjälmaren, där flodkräftan slogs ut redan 1969. I Vättern är yrkesfisket nästan helt beroende av signalkräftorna som står för cirka 95 procent av det infiskade värdet i sjön. Den är också av stor betydelse för fisket på enskilt vatten samt för fritidsfisket i många sjöar och vattendrag. Signalkräftans ekonomiska betydelse för landsbygden är svår att skatta exakt eftersom en stor del av fisket sker på privat vatten och i liten skala, men det rör sig om hundratals miljoner kronor. Dessutom innebär säljförbudet att färre kommer få möjlighet att äta svenskfångade kräftor på kräftskivorna i framtiden.

    – Förbud mot att sälja signalkräftor framstår som orimligt och jag vill därför veta vad miljöministern tänker göra för att ändra beslutet, säger Magnus Oscarsson.