• Företrädare

  99974

  Anita Ingrid Andersson

  • Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot