• Företrädare

    9942

    Ingevald Abrahamsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot