• Företrädare

  9915

  Bengt-Ove Karlsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Valnämnd, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Medlems- och materialhandläggare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande