• Företrädare

  Kjell-Arne Ottosson halvbild

  Kjell-Arne Ottosson

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande