• Företrädare

    99020

    Lena Weibull Johansson

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare