• Företrädare

  98935

  Erik Forslund

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Politisk sekr., kommun
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot