• Företrädare

  98809

  Åke Delbert Jonsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande