• Företrädare

  98466

  Martin Strömvall

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot