• Företrädare

  9837

  Nils-Ingvar Graan

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot