• Företrädare

  98170

  Tommy Emterby

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseersättare