• Företrädare

  97805

  Johan Lokander

  • Uppdrag

  • Regionstyrelse, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • Partiavdelningsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande