• Företrädare

  97768

  Pontus Lamberg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Stadsplan, ledamot