• Företrädare

  97762

  Peter Åkerström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsordförande