• Företrädare

    9772

    Michael Stjernström

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot