• Företrädare

  97339

  Håkan Jansson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande