• Företrädare

  97309

  Christer Brinkner

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande