• Företrädare

    97211

    Carolina Almeborg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot