• Företrädare

    96781

    Gustav Lundblad

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, ledamot
    • Kommunfullmäktige, ersättare