• Företrädare

  96440

  Jeanette Lindh

  • Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot