• Företrädare

  95904

  Ricardo Chavez Avelar

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Arbetsmarknad, kommun, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsordförande