• Företrädare

  95783

  Per-Olof Marklund

  • Uppdrag

  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot