• Företrädare

  9578

  Agneta Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot