• Företrädare

  95611

  Jessica Wiederhielm

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Valnämnd, ledamot