• Företrädare

  94989

  Håkan Kero

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot