• Företrädare

    94937

    Eva Berndtsson

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare