• Företrädare

    94717

    Rolf Bengtsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare