• Företrädare

  94181

  Miriam Helena Lilja

  • Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande