• Företrädare

    94125

    Mikael Valier

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot