• Företrädare

  93950

  Charlotta Jansson Enquist

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare