• Företrädare

    93942

    Máire Skogstjärna

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare