• Företrädare

  93852

  Roger Larsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsordförande