• Företrädare

  93759

  Gull-Britt Hellborg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot